Page 2

Smakprov Slöjd i en digital skola

2 Kopieringsförbud Förlaget påminner om att detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal och den mycket begränsade rätten att kopiera för privat bruk. Lärarförlaget Box 12026 102 21 Stockholm www.lararforlaget.se info@lararforlaget.se © 2017 Författarna och Lärarförlaget Form och grafisk produktion Elo Wennström Omslag Eva Söderberg Redaktör Martina Rylander Lundström Projektledare Annika Claesdotter Tryck Exakta, Malmö 2017 ISBN 978-91-8814-919-0


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above