Page 19

Smakprov Slöjd i en digital skola

Slöjdfilmer som extra lärare 93 Individualisering i slöjdsalen Som lärare har jag ansvar för att det är lugn och ro i klass-rummet så att alla får möjlighet att lära på bästa sätt. Barns rätt till utbildning är inskriven i FN:s barnkonvention, liksom att vi ska ”vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet”. Enligt barnkonventionen ska vi också underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Enligt min erfarenhet skapar filmer ett lugnare klimat i slöjdundervis-ningen eftersom fler elever kommer vidare utan att behöva vänta på lärarens stöd. Under en lektion kan jag ha 15 elever i salen som alla job-bar med samma arbetsområde – de som har kommit långt kan gå vidare på egen hand och de som behöver mer tid på sig slipper lyssna på en genomgång som de själva inte har behov av ännu.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above