Page 18

Smakprov Slöjd i en digital skola

92 Slöjdfilmer som extra lärare välkomnats till slöjdlektionen startar de sina lärplattor och öppnar den app vi använder för att de ska få överblick och se vad som är på gång i det aktuella arbetsområdet. Nu när de kan börja med att titta på den instruktionsfilm de behöver kan de komma igång snabbt och många får fullt upp. Det är i hög grad de korta filmerna som tar eleverna framåt i arbetsprocessen. Onsdag eftermiddag i slöjdsalen Per ska arbeta med sin pall. Han räcker upp handen och undrar vilken sammansättningsmetod som är starkast för sargens infästning i pallens ben och om han ska limma eller skruva. Vi diskuterar centrumtappning en stund: Hur många tappar blir starkast? Ska det vara synlig eller dold skruv? Hur långa ska skruvarna vara så de inte krockar inuti benet när det kommer en sarg från två håll? Det är bara Per som kommit så här långt med sin pall. Därför vill jag inte ha en gemensam genomgång med klassen just nu. I stället hänvisar jag till filmen ”Ben och sarg” där jag filmat en genomgång av den sammansätt-ningsmetod som Per har valt. Per tar fram sina hörlurar och ser filmen rakt igenom fyra gånger, backar och ser vissa delar flera gånger. På så sätt upptäcker han själv hur verktyget – märkstiftet som ska användas för att placera hålen på änden av sar-gen mitt för hålen på benet – ska användas. Vi diskuterar hur långt sargen ska flyttas in på benets bredd för att tapparna inuti pallens ben ska bli så långa som möjligt. Efter detta känner han sig klar att hämta märkstift, stryk-mått, nyvässad blyertspenna och en 4 millimeter tjock plywoodbit. Arbetet kan sätta igång. Han har lärplattan bredvid sig om han skulle glömma ett moment och behöva se filmen ytterligare en gång.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above