Page 17

Smakprov Slöjd i en digital skola

Läraren ska – utifrån kurs-planernas krav allsidigt utvär-dera varje elevs kunskapsutveck-ling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. (Kap 2.7, Bedömning och betyg, Lgr 11) Slöjdfilmer som extra lärare 91 ”bloggen” och som alla har tillgång till. Jag återkommer till den längre fram. I instruktionsfilmerna är jag noggrann med vilka ord jag använder och att benämna verktygen korrekt – och jag har märkt att även eleverna i högre grad använder slöjdspecifika ord och begrepp nu än tidigare. På filmerna framgår också tydligt hur eleverna ska arbeta på ett säkert och ändamåls- enligt sätt. Men det är först när de själva arbetar praktiskt som det visar sig om de har förstått hur de ska använda verktygen. Som lärare måste jag finnas med i elevernas diskussioner och lotsa dem framåt; en film kan aldrig ersätta lärarens närvaro när det handlar om säkerhet. Den viktiga förförståelsen Inför ett nytt arbetsområde är det mitt ansvar att ta reda på var eleverna befinner sig utifrån frågor som: • Vad kan de redan? • Vad behöver de lära för att komma vidare? • Har de grundläggande kunskaper? Instruktionsfilmerna gör arbetsprocessen tydlig och stöttar eleverna att komma igång med något nytt och ger dem en förförståelse inför det vi ska göra och lära. Jag för en ständig dialog med dem och försöker vara lyhörd och förstå hur de tänker – deras utveckling i slöjden blir bättre när de vet vad som förväntas av dem och vad de behöver göra för att lyckas. Att de har kunskaper om begrepp och förmågor som ska övas leder till intressanta diskussioner där de i stor utsträck-ning kan jämföra formgivning och hållbarhet i de olika alter-nativ som de ställs inför i arbetsprocessen. Att komma igång med slöjdarbetet De flesta elever har planer före lektionen som de gärna vill sätta igång med direkt de kommer in i slöjdsalen. Efter att de


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above