Page 15

Smakprov Slöjd i en digital skola

Slöjdfilmer som extra lärare 89 Slöjdfilmer som extra lärare Tidigare kände jag ofta att jag inte räckte till som lärare. Stress och dåligt samvete över allt som inte hanns med gjorde att jag sällan kände mig nöjd när jag gick hem från slöjd- salen. Men egna slöjdfilmer, som jag systematiskt använder som utgångspunkt i undervisningen från årskurs 3, har gett mig bättre överblick över varje enskild elevs arbetsprocess och lärande och mer tid att hjälpa dem som är i behov av stöd. Min grundplanering är sig lik – men undervisningen har blivit mer effektiv, eleverna mer självständiga och mina förväntningar på måluppfyllelse större. Olika sorters filmer De senaste åren har jag skapat en bank med ett stort antal filmer för varje verktyg och arbetsområde inom slöjden. Dels filmer som förklarar syftet med ett arbetsområde, dels in-spirationsfilmer när det gäller formgivning. Men enligt min erfarenhet är instruktionsfilmer som beskriver metoder, red-skap och verktyg – som eleverna behöver kunskap om för att lyckas med ett slöjdarbete – allra mest användbara. Eleverna tittar på dem i sina lärplattor både när de vill skaffa sig för-kunskaper och när de under pågående arbete känner att de behöver uppdatera sig. När någon frågar mig vilket verktyg hen behöver för ett visst moment, eller hur det ska hanteras, hänvisar jag ofta till att hen kan börja med att titta på filmen. Owe Nordenberg är legitimerad lärare i slöjd och musik sedan 1998. Under 14 års tid har han jobbat med digitala verktyg i olika former i undervisningen och utvecklat ett undervis-ningssätt som liknar flippat klassrum. Det har ökat måluppfyllelsen i slöjdämnet, anser han.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above