Page 14

Smakprov Slöjd i en digital skola

Lackéus, M (2016): Value creation as educational practice: towards a new educational philosophy grounded in entrepreneurship? Chalmers tekniska högskola. Skjöld Wennerström, K & Bröderman Smeds, M (2009): Montessori- pedagogik i förskola och skola. Natur & Kultur. Skolverket (2015). Slöjd i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Skolverket (2015). Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan. Skolverket (2017): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. – Reviderad 2017. Timperley, H (2013): Det professionella lärandets inneboende kraft. Student- litteratur. Wiliam, D & Leahy, S (2015): Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. Natur & Kultur. 88 Skapande i slöjd med digitala material


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above