Page 12

Smakprov Slöjd i en digital skola

16 I arbetet med att genomföra den reviderade läroplanens intentioner vad gäller digitalisering i slöjd önskar jag att slöjdlärare använder det pragmatiska förhållningssätt som finns inbyggt i slöjdämnet och som de själva lär sina elever: att nyfiket pröva och ompröva med uppmärksamhet på vad som händer med slöjdämnet i processen, att reflexivt ge akt på konsekvenserna av olika handlingar och val samt att lära i samspel, tillsammans med andra. Jag hoppas också att an-svariga ger slöjdlärare rimliga förutsättningar i arbetet. Med de orden lämnar jag över stafettpinnen till kapitelförfattarna med förhoppning om att denna antologi ger eko i fortsatta, engagerade ämnesdidaktiska samtal om slöjd i skolan. Stina Westerlund, lektor i Pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd Litteratur Adamson, G (2015): Craft in the digital age. I: Jonathan Openshaw (Ed.), Postdigital artesans: Craftsmanship with a New Aesthetic in Fashion, Art, Design and Architecture (s 286-288). Frame Publishers. Bernstein, B (2000): Pedagogy, symbolic control and identity; Theory, research, critique. Rowman & Littlefield Publishers. Brynjolfsson, E. & McAffe. (2014): Den andra maskinåldern; arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi. Daidalos. Dunkels, E. (2009): Vad gör unga på nätet? Gleerup. Eisner, E W. (2002): The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press. Erixon, P-O, Marner, A, Scheid, M., Strandberg, T. & Örtegren, H. (2012): School Subject Paradigms and Teaching Practice in the Screen Culture: art, music and the mother tongue (Swedish) under pressure. European Educational Research Journal, 11(2), 255-273.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above