Page 7

Fridtjuv smakprov

11. Religionsfrågan 281 Det religiösa innehållet 283, Skolmötet 1883 287, Skolmötet 1888 291, Den neutrales provokation 293, Knut Kjellberg och Sven Lönborg 298 12. Lärarutbildningen 303 Liberalism och lärarutbildning 305, Former för vidareutbildning 308, En professur i pedagogik 312, Seminariekommittén 314, Folkskollärarna nekas tillträde till universitetet 316, Varför utbildning? 319 DEL III – REGERINGEN 321 13. Ministern 323 Folkskollärarministern 326, Pressens reaktioner 329, Den första ministertiden 332, Mellanperioden 335, Den andra ministerperioden 339, Klassresenären i regeringen 341 14. Stavningsreformen 347 Författaren som förväxlade bokstaven v med f 347, Nordiska rättstavningsmötet 348, Experimentet i Finspång 350, SAF som lobbyister för nystavning 354, Riksstavning i skolorna påbjuds 356, 1906 års stavningscirkulär 358, Reform som våld 362, Hur blev stavningsreformen möjlig? 366 15. Splittringens frö 371 1906 års lönereglering 376, Propositionen 378, Förslaget röstas igenom och kritiseras 381, Lärarinnorna särorganiserar sig 385, Avbön 386, Fridtjuvs begravning 388, Splittringens frö börjar gro 390 16. Liberalismens kris 391 Beslutet om pansarbåten 392, Bondetåget och borggårdskrisen 398, Hatten av för republiken 399, Vänner och fiender 404, Vän eller fiende? 405, Karl och Fridtjuv åker till Voksenkollen kurhotell 407, Döden närmar sig 409 17. Politik och pedagogik 415 Hur uppstod sammanlänkningen? 416, Sammanlänkningens resultat 418,


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above