Page 6

Fridtjuv smakprov

DEL II – STOCKHOLM 111 5. En pedagogisk huvudstad 113 Tillfället och det moderna 113, Familjeliv och arbetsliv 119 6. En skola för alla klasser 125 Föregångarna 126, Folkskolan såsom bottenskola 129, Broschyren stoppas 133, Broschyrens innehåll 136, Mottagande 140, Att vinna kåren 141, Att vinna riksdagen 142, Att bekämpa elitskolornas expansion 144, Radikal reformism 147 7. SAF och Svensk Läraretidning 151 SAF bildas 153, Svensk Läraretidning grundas 156, Historiskt grundad samhörighet 160, Emotionell samhörighet 164, Kampen mot Svenska Folkskolans Vänner 168, Kristen offensiv inom SAF 172, Spionen i centralstyrelsen 174, Emil Hammarlund och Alfred Dalin 179, Fridtjuv och kollektivet 182 8. Litteratur för barn 185 Kartboken 187, Geografiboken 193, Historieboken 198, Bidragen till Sagabiblioteket 203, Folksagor och folkvisor 205, Iliaden 207, De nya läseböckerna 209, Nils Holgersson 210, Från pol till pol 216, Boken, folkskollärarna och skolan 218 9. Riksdagen 221 Första maj 223, Till riksdagen 230, Folkskollärarna och riksdagen 233, Liberal och vänster 238, Agitator och folkskollärare 244, Mellan alienation och meningsfullhet 248, Utbildningspolitik och allmänpolitik 250 10. De vanartade barnen 251 Varför vanart? 253, Kriminalitet, massmedia och folkskolan 253, SAF som förmedlare av internationella influenser 259, I och utanför klassrummet 260, Från artikelserie till lag 263, Svensk Läraretidning 263, Motionen 267, Tvångsuppfostringskommittén 268, Betänkandet och lagen 274, Hur uppstod bottenskolans antites? 276


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above