Page 5

Fridtjuv smakprov

Innehåll Förord 7 Inledning 9 Politiseringen av pedagogiken 13, En bottenskola för (nästan) alla 19, Om denna bok 21 DEL I – FINSPÅNG 25 1. Barndom i familjen Berg 27 Finspång 27, Anders Berg och tillvarons medelpunkt 32, Pedagog och politiker 40, Ett politiskt intresse väcks 41, Ett pedagogiskt intresse släcks 45 2. Kontakt med läroverksvärlden 47 Till Norrköpings lyceum 47, Sjukdom 49, Politik och utbildningspolitik 50, Till Stockholm 56, Föreningslivet vid Nya Elementar 57, Korvstoppningens födelse och läroverksstudiernas slut 59 3. Debut som lärare 65 De första fyra åren 65, Mina och Fridtjuv 68, Bildningsgång 71, Utbildningspolitik 74, En familj i upplösning 80, Mellan hopp och förtvivlan 85 4. Folkhögskola och lärarutbildning 91 Folkhögskola i Danmark 91, Ett test på självständighet 92, Religiositet och känsloöverdos 93, Sången 97, Farväl till Grundtvig 98, Lärarutbildning i Göteborg 98, Isolerad och överlägsen 100, Intellektuellt andningshål 106, Den babyloniska fångenskapen får ett slut 108, I väntan på folkundervisningens hjälte 109


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above