Page 26

Fridtjuv smakprov

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de stora profi lerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). Han var läroboksförfattare och tidningsman och engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor i två liberala regeringar. Redan som 32-åring fi ck han sitt off entliga genombrott som skoldebattör med skriften Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död. Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, skildrar hans liv och gärning. Han tecknar också bilden av en tidsepok när Sverige förvandlades från ett utpräglat bondesamhälle till ett modernt industriland.


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above