Page 25

Fridtjuv smakprov

133 en skola för alla klasser Broschyren stoppas Att broschyren skulle läggas fram på ett skolmöte var ett tecken i tiden. Ett år tidigare hade Fridtjuv tänkt riksdagsmän som publik för sin broschyr, men nu var det alltså en församling av framför allt folkskollärare som först skulle få möta broschyren. Det kan ses som ett förebådande om en ny social roll för folkskollärarkåren, som i ökande utsträckning började bli en kraft att räkna med när det gällde samtalet om skolan. I det sammanhanget spelade skolmötena en viktig roll som forum för diskussion och idéspridning. De nordiska skolmötena samlade tusentals deltagare, men även de nationella skolmötena var välbesökta. Folkskollärarmötet i Uppsala 1883 samlade under tre dagar cirka 1300 deltagare varav många var folkskollärare. Därtill besöktes mötet även av andra med intresse för folkskoleväsendet, exempelvis skolinspektörer, seminarister, seminarielärare och präster. Det var således ett viktigt tillfälle för den som ville sprida sina idéer, och Fridtjuv och hans förläggare tog vara på det. Deras förväntningar på försäljning tycks ha varit mycket höga. Enligt uppgift ska ”några hundra” exemplar av broschyren ha sänts till mötet.14 Om siffran stämmer såg de nog framför sig en storsäljare, en veritabel sensation bland skolfolket. Kanske var det en välgrundad förväntan. Frågan var högaktuell genom att den behandlats inom SAF:s kretsar, och priset var lågt: endast 50 öre, ungefär 29 kronor i dagens penningvärde. Men det som emellertid skedde var att arrangörerna ändrade sig. Det tillstånd de inledningsvis givit till spridning av broschyren ändrades sedan de fått möjlighet att läsa vad som faktiskt stod i broschyren. Boken förbjöds att spridas i mötets lokaler. För Fridtjuv var det rimligen ett stort bakslag. Här hade han i åratal gått och grunnat på bottenskolefrågan, mestadels i anonymitet. Sedan hade han äntligen författat en text om sin stora pedagogiska fråga och dessutom satt sitt namn på texten. Boken hade med nöd och näppe blivit klar till ett stort nationellt möte. Det hade kunnat bli en dramatisk entré i den pedagogiska offentligheten med några hundra sålda exemplar på bara tre dagar. I stället fick boken säljas utanför lokalen, enligt uppgift vid grindarna till läroverket, som en halvt illegal publika


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above