Page 23

Fridtjuv smakprov

131 en skola för alla klasser skola? Frågan kom att diskuteras i landets olika kretsföreningar, inklusive Stockholmskretsen där Fridtjuv var medlem. I Stockholmskretsen behandlades frågan med stort allvar. På hela tre sammanträden 1883 diskuterades frågan och Fridtjuv höll två föredrag. 12 Föredragen har inte tryckts, men det finns ett handskrivet dokument som förefaller vara en skiss till ett av hans föredrag. I början av sitt föredrag förvarnade Fridtjuv sina åhörare om att han inte skulle fatta sig kort. Jag kommer att taga uppmärksamheten i anspråk mycket länge, men jag vågar det av två skäl. För det första är detta min lifsfråga, det är hänförelsen för denna idé som gjort att jag blifvit och förblifvit folkskollärare, detta och intet annat. För det andra är den hela kårens lifsfråga, den på hvilken folkskolans ställning och dermed också kårens beror.13 Här hade historien om Folkskolan såsom bottenskola kunnat sluta: två ambitiösa föredrag på ett lärarmöte. Men Fridtjuv valde alltså denna gång att vidga sin publik genom att presentera sina tankar i en broschyr. Dessutom publicerade han sig nu under eget namn och tog därmed ett steg mot att bli en offentlig person bland pedagoger i Sverige. Broschyren gavs ut på det nystartade Lars Hökerbergs förlag. Förläggaren Lars Hökerberg, jämnårig med Fridtjuv, hade nyligen startat den pedagogiska tidskriften Verdandi tillsammans med Anna Sandström (Uffe), vilket bidrog till att ge hans förlag pedagogisk trovärdighet. Vid publiceringen hade Fridtjuv sannolikt ett viktigt hinder att övervinna: den egna självkritiken. Det finns senare exempel på att han kunde ha mycket svårt att hålla deadline, eftersom han aldrig kände sig klar med en text. Med denna broschyr fanns det emellertid en faktor som spelade in och som påskyndade processen. I slutet av sommaren 1883 skulle det arrangeras ett nationellt möte för folkskollärare i Uppsala. I anslutning till detta möte var tanken att Fridtjuvs broschyr (som var extra aktuell genom att SAF:s kretsföreningar diskuterat frågan) skulle finnas tillgänglig.


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above