Page 22

Fridtjuv smakprov

130 en skola för alla klasser personligen. Det som däremot var nytt var vilken roll Fridtjuv liksom folkskollärarkåren kom att spela i diskussionen. För Fridtjuvs del innebar skriften ett offentligt genombrott. Folkskolan såsom bottenskola innebar att Fridtjuv tog ett stort steg mot att bli känd inom den pedagogiska världen. Att han gjorde detta som folkskollärare innebar också en stor förändring jämfört med de aktörer som tidigare uttalat sig i frågan. Planerna för broschyren kan spåras till juli 1882. Då skrev han i ett brev till Mina att han länge tänkt ge ut en broschyr om folkskolan som bottenskola. Han hade redan börjat skriva en del och spekulerade i att han ”möjligen” skulle drivas att ge ut något i vinter till riksdagen. När han talade om att få något klart till riksdagen, som bara varade några månader i början av året, lät han inte helt övertygad om att han skulle ro projektet i hamn. Han var nämligen också upptagen med en mer akademiskt präglad uppgift, en sorts språkvetenskaplig hobbyforskning. På lediga stunder arbetade han med en ljudlära, som han avsåg att skicka in som avhandling till Svenska Akademien. Innan han blev klar med ljudläran skulle broschyren om bottenskolan inte bli aktuell.11 Nu visade det sig att avhandlingen inte blev klar, men ändå blev broschyren Folkskolan såsom bottenskola klar, bara ett år efter att han nämnt idén för Mina. Det var ovanligt snabbt jobbat för att vara Fridtjuv, som annars var en obotlig tidsoptimist. Den omedelbara orsaken till att Fridtjuv, i konkurrens med andra arbetsuppgifter, färdigställde just denna produkt, måste sökas inom den nybildade lärarförening, SAF, som Fridtjuv var medlem i. SAF bestod av en centralstyrelse och en rad lokala så kallade kretsföreningar. Arbetssättet präglades av demokratiska ambitioner där kretsföreningar kunde föreslå att en viss diskussionsfråga skulle sändas ut till andra kretsföreningar. På så sätt kunde föreningen genom den allmänna läraropinionen också bestämma sin egen ståndpunkt i olika frågor. 1882 föreslog en kretsförening att följande diskussionsfråga skulle utsändas till samtliga kretsar: ”Kan folkskolan, vars uppgift är att bibringa undervisning åt allmogens barn, vara ämnad till en förberedelse och grundläggning till elementarläroverken?” I korthet var alltså frågan: kan folkskolan fungera som en botten


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above