Page 21

Fridtjuv smakprov

129 en skola för alla klasser Den som gick längst i tanken på folkskolan som botten för högre utbildning var Per Adam Siljeström. Denna docent i experimentell fysik hade bland annat varit rektor för Nya Elementarskolan, men hade trots detta inga större sympatier för läroverkens pedagogik. Han menade i en text 1869 att deras undervisning präglades av ett djupgående pedanteri som i praktiken var omöjligt att avskaffa, det följde undervisningen som skuggan följde kroppen. Det enda sättet att göra sig av med pedanteriet var enligt Siljeström att utrota alla läroverk och liknande skolformer. Inte bara lärda skolor och realskolor behövde avskaffas utan även flickskolor, slöjdskolor, militärskolor och tekniska skolor. Efter denna utrensning skulle endast två skolformer få finnas: folkskolan och universitetet. Folkskolan skulle sträcka sig till 14-15 års ålder, och därefter skulle universiteten ta vid.9 Siljeström diskuterade också en annan aspekt av bottenskoleproblematiken: hur folkskolan kunde göras attraktiv för de bättre bemedlade. I en riksdagsmotion från 1867 föreslog han att ordet folkskola skulle avskaffas. Han menade nämligen att det största hindret för folkskolans utveckling låg i att den endast ansågs vara till för folket, och inte för de mer bildade och förmögnare klasserna. För att visa att den var till för alla borde skolformen byta namn, till kommunalskolan. 10 Denna tanke om folkskolans attraktivitet på de bättre bemedlade skulle också komma att prägla Fridtjuv Bergs tänkande i frågan, även om han inte som Siljeström ville byta namn på skolformen. De här personerna förenas av att de samtliga hade kontakt med Anders Berg, vilket innebar att Fridtjuv i tidig ålder mötte idéerna. Redan som 14-åring skrev han i skolan en uppsats om Torsten Rudenschöld, och som 16-åring använde han uttrycket bottenskola i sin första tidningsartikel. Redan i denna första tidningsartikel skrev han in sig själv i ett sammanhang genom att peka på likheterna mellan sin egen ståndpunkt och den ”förträffliga” motion som Siljeström nyligen väckt i riksdagen. Folkskolan såsom bottenskola När Fridtjuv 1883 skrev Folkskolan såsom bottenskola var det alltså inte en ny idé, varken för den pedagogiska diskussionen eller för Fridtjuv


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above