Page 13

Fridtjuv smakprov

till när en person, som till exempel Fridtjuv Berg, eller en viss social grupp erövrar ett ökat inflytande över skolan? Vilka strider måste vinnas, vilka arenor förs kampen på och med vilka medel? Och vad används detta inflytande till? Problematiken är allmängiltig i den mening att makten över skolan är under ständig förhandling. Vilken grupp av människor som har ett inflytande över skolan har över tid skiftat. Under en stor del av historien har exempelvis prästerskapet haft en central roll. Vid slutet av 1800-talet fick folkskollärarna ett ökat inflytande. Under 1900-talets första halva flyttade den pedagogiska och psykologiska vetenskapen fram sina positioner. Under 1960-talet kunde man se ansatser till ökat elevinflytande via elevråd. Under 2000-talet har OECD haft stort inflytande över utbildningspolitiken genom sina återkommande PISA-studier. Vilka aktörer som haft inflytande över skolan har således varierat, något som i sin tur haft stor betydelse för vilka utbildningsfrågor som lyfts fram som väsentliga. Fridtjuv Berg förkroppsligar mer än någon annan folkskollärarkårens ambitioner att öka sitt pedagogiska inflytande under tiden kring förra sekelskiftet. Under sin 64-åriga levnad mellan 1851 och 1916 verkade han på många olika pedagogiska arenor. Han var folkskollärare under nästan hela sitt vuxna liv. Samtidigt ägnade han sig åt skolfrågor som liberal riksdagsman, läroboksförfattare, fackföreningsman och tidningsman. Han skrev åtskilliga tidningsartiklar, flera böcker, riksdagsmotioner och höll många tal. I slutet av sin karriär blev han dessutom ecklesiastikminister, och därmed den högste ansvarige för landets utbildningsväsende, från småskola till universitet, liksom för kyrkofrågor. Gemensamt för alla positioner som han hamnade på var att han där arbetade med utbildningsfrågor. Han kom i samband med det in på många både tidlösa och tidsbundna problem. Hur ska skolan organiseras för att samla alla samhällsklasser? Hur kan lärarutbildningen förbättras? Vilken roll bör skönlitteratur spela i skolan? Hur kan läromedel anpassas till barns behov och förutsättningar? Det som är speciellt med Fridtjuv Berg är det sätt varpå han kombinerar olika roller inom utbildningsvärlden. Sammansättningen av 11


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above