Page 10

Fridtjuv smakprov

Lärarstiftelsen och Stockholms universitet (Institutionen för pedagogik 8 och didaktik). Stort tack. Tack också till mastersstudenterna vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, med vilka jag diskuterat delar av manuset. Ett särskilt tack till Anna Larsson som i slutfasen läste hela manuset och till Christina Florin, Sara Backman Prytz, Magnus Hultén, Rickard Jonsson, Christer Romilson, Mikael Alexandersson och Åsa Hytter Landahl som läst delar av texten och till Annika Ullman som delat mitt intresse kring minnespraktiker över Fridtjuv Berg. Under arbetets gång träffade jag släktingar till Fridtjuv Berg, som bland annat lånade ut bildmaterial. Tack till Elias Berg, Mattias Berg och Sören Berg för detta. Jag besökte också Bergska skolmuseet i Ödeshög, som ursprungligen var en lärarbostad och också är platsen där Fridtjuv Berg föddes, i ett rum som i dag är inrett som en skolsal. Tack till Lennart Kroon och Roland Hagberg som guidade mig. Tack också till Sten Svensson som varit bokens redaktör, till Leif Mathiasson för ett lyhört samarbete kring boken som helhet, till Maria Hamqvist för formgivning och till förlagets nitiska korrekturläsare Catharina Melldahl och Bernt Melldahl. Arbetet med boken har huvudsakligen genomförts under en anställning på Lärarstiftelsen under ett och ett halvt års tid. Stort tack till stiftelsens före detta ordförande Solweig Eklund och dess nuvarande ordförande Eva-Lis Sirén för att projektet kunde möjliggöras. Slutligen, tack till min familj, till Åsa, Mai, Bo och Nils. Nu är boken om ”Frittji Berg”, som barnen säger, äntligen klar. Stockholm den 27 januari 2016 Joakim Landahl


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above