Page 5

smakprov_konstenatt

INNEHÅLL Förord 9 Inledning 11 Tålamod och delaktighet 20 Hur hanteras motstånd? 26 Tid och kontinuitet 31 Rökstrecket 36 Att tänka utifrån helheten 41 Allt rektor gör är prejudicerande 45 Gå ronden 49 Sammanhang ger mening 54 Att hantera rykten och ryktesspridare 60 Schemat är ingen teknisk bisak 67 Agera för elevernas skull 71 Den viktiga konsten att se 76 Elevdemokrati sker bäst i decentralisering 81 Rektor som designer 85 Om arbetsmiljö – orsak och verkan 89 Att sätta rätt lön 97 Chefa och delegera 104 Subgrupper och andra kulturer 109 Problem – nyckeln till utveckling 114 Improviserat ledarskap 125


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above