Page 18

smakprov_konstenatt

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus. Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och skapar sammanhang. Och en mer handfast del om hur man exempelvis hanterar svåra samtal eller arbetar med elevdemokrati. Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar. Foto: LindaMarieLouise


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above