Page 16

smakprov_konstenatt

TÅLAMOD OCH DELAKTIGHET tiska och tekniska utvecklingsområden, ämnesfrågor, lärmiljö- eller ordningsfrågor och fortbildningsfrågor. Man kan utgå från att personalen i högre eller mindre utsträckning kommit fram till samma utvecklingsbehov du själv hunnit ana eller iaktta. Men när det blir dags att skriva en arbetsplan och åskådliggöra vad skolan ska utveckla närmaste åren, är det en psykologisk avgrund mellan arbetsområden som du har pekat ut utifrån dina iakttagelser, och det som grundar sig på personalens egen analys. Fokus bör inte ligga på att rektor ska förankra sina idéer hos personalen. Det blir betydligt mer effektivt om personalen upp- märksammar organisationens behov och »förankrar« dem hos rektor. På så vis vinner den nye rektorn tid och framstår som verkligt lyhörd trots att hen endast lyckas få personalen att bely- sa de uppenbara problem som alla kan se. Genom att bjuda in personalen är förankringsarbetet avklarat redan från början. Det blir enklare och logiskt för den nye rektorn att sätta upp ett antal utvecklingsområden som organisatio- nen känner igen sig i och vill jobba för. En skickligt genomförd SWOT-analys ger organisationen tydliga mål och sedan gäller det att klara av att hålla fast kurs mot det som kollegiet bestämt. Vad många rektorer missar är att bokföra vilka framsteg organi- sationen gör. Människan har många brister, en av de tydligaste är minnets begränsade räckvidd. Ett enkelt sätt att visa var orga- nisationen befinner sig är att markera detta i arbetsplanen. Jag brukar använda tre uttryck; ej uppnått mål, pågående arbete, uppnått mål. Jag använder mig av en enkel matris där målen kan få sin aktuella statusmarkering. En rektor får räkna med att alltid bli ifrågasatt. Genom att bokföra arbetet och de mål organisationen uppnår synliggör du din roll i organisationen. Alla kan se att de områden organisationen satte som prio ett för ett år sedan, faktiskt är levande på skolan och att framsteg sker. Matrisen kan även användas till att förklara varför inte allt sker på samma gång. Vi jobbar med tre andra saker 24


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above