Page 15

smakprov_konstenatt

TÅLAMOD OCH DELAKTIGHET tar minst en dag och alla resultat ska redovisas kollektivt, arbeta gärna i tvärgrupper där lärare och annan personal blandas. Jag viger förmiddagen åt organisationens styrkor och eftermiddagen åt utvecklingsområden. Jag ser till att det finns mängder av kaffe, kakor, frukt och mat på skolan. Att predika snålhet på utvecklingsdagar ligger inte för mig och antagligen fungerar generosi- tet bättre när människor ska bjuda på sig själva och sina idéer? En viktig och effektiv regel för att bryta isen är att ingen får säga nej. Om någon tycker att det finns en specifik styrka på skolan, får ingen motsäga den personen, samma sak när det gäller utvecklingsområden. Om en person tycker att modersmålsundervisningen fungerar problematiskt får de andra i gruppen tugga i sig det även om de inte håller med. Alla måste känna att de har rätt att tänka och tycka vad de vill. En ny rektor har tusen saker att vinna på en sådan här dag. För det första skapas en känsla av delaktighet, det är viktigt att frågor verkligen får ventileras, vid de gemensamma dragningarna av styrkor och utvecklingsområden blir det ganska uppenbart vilka synpunkter som är gemensamma, verkliga problem tenderar att dyka upp i flera gruppers redovisningar. De som låter mest har inte alltid rätt. Jag hade en lärare som var besatt av tanken att ersätta programarbetslagen med rena ämneslag. I alla möjliga sammanhang gjorde hen sin röst hörd och förklarade inlevelse- fullt att hen representerade majoriteten av lärarna på skolan som ville återgå till ämneslag, endast inom ämnet kunde en pedagogisk utveckling ske. När vi gjorde en genomlysning var hen ganska ensam med sitt krav. Gemensamma dragningar visar på ett tydligt och effektivt sätt vilka frågor som verkligen betyder något för personalen. En gemensam utvecklingsdag av det här slaget bör ge några kolumner med utvecklingsområden som personalen tagit fram. Allt rektor behöver göra att se till att materialen sammanställs och grupperas i lämpliga områden: pedagogiska frågor, prak 23


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above