Page 13

smakprov_konstenatt

TÅLAMOD OCH DELAKTIGHET konflikter med facket. Ledningsgruppen jag ärvde log i mjugg åt mitt absurda uppdrag, väl medvetna om att de hade processat fram organisationen i samverkan innan jag som ny rektor tog plats. Jag låtsades som ingenting. Jag tog den ena dagen efter den andra och adderade fler aktiviteter än de som redan låg på mitt bord. Många i personalen presenterade sig och sina talanger och bidrog med uppfattningar om både det ena och andra som skulle utveckla organisationen. Jag sa som det var: att jag var intresserad av allt, men tänkte inte fatta några beslut. Det viktigaste för mig var att lära känna organisationen och personalen. Att börja förstå hur just den här skolan fungerade. På ett plan kan man säga att alla skolor är lika, men på ett an- nat plan är alla skolor och organisationer unika. Nyckeln till framgång är att räkna ut hur personalen på just den här skolan fungerar, vilka kulturer finns det, vilka informella ledare, vilka utvecklingsagenter, vilka är bäst på att prata och vilka är bra både på att prata och handla? Man måste vara försiktig när man scha- bloniserar sin personal. Många organisationskonsulter betraktar mänskligheten ur ett slags commedia dell’arte-perspektiv där personalgruppen förklaras i stelnade roller: bakåtsträvarna, de förändringsbenägna, ja-sägarna, massan. Det är inte utan substans, men det fungerar illa att placera schabloner på en unik organisation. Tvärt om måste man se alla individer och själv tolka deras styrkor och svagheter – får man motståndare på resan blir dessa enklare att tas med om de känner sig respekterade och sedda av sin arbetsgivare. Ingen på jorden vill reduceras till en person som enkom är satt att utföra ett arbete. I praktiken är vi kanske det på en skola, utförare, men ingen vill ha känslan av att bara utföra något som andra har bestämt – tvärtom vill man känna sig medskapande, även om organisationen inte är den man har önskat sig. Det kan vara klokt att inte sjösätta några stora förändring- ar förrän nästa läsårsstart. Det gäller att ha is i magen och inte stressa på. Du ska vara tydlig för personalen och signalera att du 21


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above