Page 11

smakprov_konstenatt

INLEDNING DET FINNS DRYGT 10 000 skolenheter i Sverige – med förskol- orna inräknade blir siffran över 30 000 enheter. Det finns många goda rektorer, ändå blir yrkesgruppen ofta kritiserad av föräldrar, lärare och inte minst chefer högre upp i styrsystemet. Men det är inte skolledarnas fel när uppdraget blir omöjligt. Skolans organisation är mer komplex än ett storföretags. På storföre- taget finns experter av skilda slag: HR-experter, marknadsexper- ter, ekonomidirektörer, lokal- och fastighetsexperter. På skolan finns en rektor som – i bästa fall med visst understöd av en ano- rektisk skolledning – ska kunna hantera allt. Omöjliga uppdrag kan göra att skolledare uppfattas som halvbra, alternativt halvdåliga, förutsättningarna att göra ett bra jobb påverkar även hur lärarna och andra aktörer uppfattas. Duktiga spelare tenderar att gå under i oskickliga lag, samtidigt som skick- liga lag odlar fram talanger. I hierarkin ovanför den enskilda skolan finns ett chefsgarnityr på förvaltningsnivå – eller på styrelsenivå för friskolekoncerner – som ofta agerar genom att ställa orealistiska krav. Förvaltningsledningar är skolade att praktisera »mål och resultatstyrning«, 11


smakprov_konstenatt
To see the actual publication please follow the link above