Page 9

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

29 2 | Konsten att lyckas förändra Du är nyckeln — men inte ensam Allt utvecklingsarbete i förskola och skola sker i samverkan – en ensam skolledare klarar inte att lyfta en verksamhet som har ett stort förbättringsbehov. Det förhindrar inte att den som är ledare – oavsett om du är rektor eller har en annan ledarroll – är en enskild individ, och att framgången för förbättringsarbetet hänger på hur du går i land med uppgiften. Om du står i begrepp att börja arbeta med en utvecklings- eller förbättringsinsats är det troligt att det har formulerats krav eller önskemål på verksamheten. Det kan vara Skolinspektionen, verksamhetens huvudman, personalen, föräldrarna eller någon annan som ligger på. Eller så är det du själv och några kolleger som ser behovet av förändring. Och kanske drar du dig en aning, för du vet att förändringsprojekt är komplexa och svåra att ro iland. Oavsett vad som är anledningen är du en av nyckelpersonerna i detta förbättringsarbete. Du har fokus på verksamheten och vill det allra bästa med den. Det är bra. Men det finns också en risk för din egen del – att du har så mycket fokus på verksamheten och kraven som ställs på den att du glömmer bort dig själv. I så fall är risken stor att allt ditt slit i slutänden inte leder dit du vill. Visst vore det synd om dina insatser skulle komma att kantas av frustration, irritation, trötthet eller utbrändhet? För att undvika det vill jag nu fokusera på dig som individ – och samtidigt har jag förhoppningen att du redan nu arbetar ihop med nyckelpersoner i det föränd


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above