Page 8

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

skaper där kolleger från både den egna och från andra skolor ingår, men även med beslutsfattare, närsamhället och föräldrar – och där en repertoar av metoder och strategier används för att förbättra undervisningen. Den här formen av lärande är en av tio ”riktningsgivare för framgångsrik 28 skolförbättring” som författarna i bokens slutkapitel formulerar utifrån nuvarande forskningsläge, där de andra delarna är tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk kompetensutveckling, kartläggning av skolors starka och svaga sidor, utveckling av undervisningen, stödjande av excellent lärarskap, en långsiktig samlande vision för skolan, tydlig struktur av förbättringsarbetet baserade på tillit, lyssnande och stödjande, kontinuerlig uppföljning av förbättringsarbete samt en intelligent implementering av detsamma. Och allt detta bottnar i sin tur i den hållbara förändringsteori de ser ett behov av att utveckla, en teori som bygger på en mix av top-down- och bottom-up-strategier och som medger ett samspel mellan forskningsgrundad förståelse och de drivkrafter och den kreativitet som finns på lokal skolnivå.


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above