Page 7

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

9 Förord Samhällets förväntningar på vad den svenska skolan ska klara av, från tidig ålder i förskolan till gymnasiet, formuleras ofta i både medier och andra sammanhang – och inte sällan med en underton av kritik och krav på snabba förbättringsåtgärder. Allt oftare riktas också strålkastarljuset mot skolledaren som den som på en förskola eller skola ska stå för den avgörande insatsen för att vrida utvecklingen åt rätt håll. Forskningen kring skolutveckling och ledarskapets roll i skolans förbättringsarbete bekräftar att skolledaren har en central roll, men att ledarskap i en organisation är en process som innefattar så många fler än skolledaren och ett fåtal nyckelpersoner. Resultaten visar att gott ledarskap inte hänger på den enskilda karismatiska ledaren utan förutsätter att det är spritt på många händer. Ett centralt tema i den här boken är just hur förändringsprocesser kan skapas, hållas igång och sedan få stöd i ett ledarskap som är spritt i hela organisationen. Detta tema är lika aktuellt i dag som när boken först gavs ut för fem år sedan. Ny forskning har tillkommit som belyser hur skolutveckling kan lyckas och viktiga resultat från den forskningen har lyfts in i denna andra utgåva av boken. Dessutom har boken kompletterats med ett helt nytt kapitel om arbetslagets och arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare. Peter Fowelin, november 2017


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above