Page 4

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

69 Kapitel 4 | Att organisera för förändring 69 Karismatiskt vs hållbart ledarskap 72 Distribuerat ledarskap 74 Ledningsteam och entreprenörskap 76 Ledningsgruppens arbete 87 Rollfördelning mellan skolledning och organisation 88 Det distribuerade ledarskapets olika nivåer 94 Distribuerat ledarskap för skolförbättring 99 Kapitel 5 | Länken mellan ledning och lärare 99 Arbetslagets uppdrag och roll 101 Arbets- och utvecklingsorganisation 105 Arbetslagledarens uppdrag och dilemman 110 Konsten att leda ett arbetslagsmöte 114 Gruppens utveckling 121 Kapitel 6 | Från vision till verklighet 121 Medarbetarnas roll 122 Implementeringsfasen: Konflikt och motstånd 125 Se vägen som leder framåt 129 Att bygga på den önskade framtiden 130 Arbeta med de »gröna« människorna 131 Använd det som redan finns 134 Utgå från möjligheterna 135 Den lösningsfokuserade verktygslådan 136 Beteendeanalytisk organisationsutveckling


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above