Page 3

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

Innehåll 9 Förord 11 Kapitel 1 | Förändring och lärande 11 Att skapa delaktighet 12 Systemtänkande 14 Organisatoriskt lärande 17 Hållbart ledarskap 19 Förbättringsarbetets faser 20 Olika rolltyper 21 Förväntningar på ledarskapet 24 Vad säger den senaste forskningen? 29 Kapitel 2 | Konsten att lyckas förändra 29 Du är nyckeln – men inte ensam 30 Frågor till dig själv 30 Motivation, energi och kraft 33 Vad är en kraftfull ledare? 34 Varför misslyckas förändringsprojekt? 36 Hur ser medarbetarna på förändring? 38 Motstånd är inget hinder 41 Konsten att vända på arbetsklimatet 49 Kapitel 3 | Förändringsarbetets plattform 49 Ett bygge i åtta steg 60 Skrida till handling 62 Kontroll och icke-kontroll 64 Fyra förändringsfall


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above