Page 20

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

tt leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändrings- arbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna? Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt baserade på aktuell forskning och förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter. I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren lyft fram ny forskning som belyser viktiga faktorer för hur skolutveckling kan lyckas. Dessutom har boken kompletterats med ett helt nytt kapitel om arbetslagets och arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare. Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola. Peter Fowelin är organisationskonsult och föreläsare med en bakgrund som SO-lärare, projektledare och chef. Han är också författare och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor, bland annat i tidningen Chef & Ledarskap. Foto: Göran G Johansson 9 789188 149268 A ISBN 978 91 8814 926 8


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above