Page 2

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

Kopieringsförbud Förlaget påminner om att detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal och den mycket begränsade rätten att kopiera för privat bruk. Lärarförlaget Box 12026 102 21 Stockholm www.lararforlaget.se info@lararforlaget.se © Författaren och Lärarförlaget 2017 Illustratör och omslag: Erica Jacobson Design Grafisk form: Marianne Liljenberg Layout: Elo Wennström Första upplagan 2012 Andra upplagan, första tryckningen Utvidgad och reviderad utgåva Tryck: Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2017 isbn: 978-91-8814-926-8


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above