Page 19

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

LÄNKEN MELLAN LEDNING OCH LÄRARE | KAPITEL 5 att exempelvis en kommun bestämmer sig för att arbetslagen på alla enheter ska ha samma uppdrag. Det kan vara en styrka om arbetslagstraditionen i kommunen är svag, men risken finns att det upplevs som ett beslut uppifrån om det inte förankras och följs upp väl. Det är viktigt att tillägga att ett dokument där uppdraget formaliseras bara är ett första steg, eftersom punkter i ett dokument kan tolkas väldigt olika. Ett sätt att nå en gemensam tolkning av lagets uppdrag är att löpande under läsåret bryta ner det i konkreta arbetsuppgifter och ha en verklig dialog kring tolkningen av uppdraget som resulterar i att arbetslagets medlemmar, arbetslagsledaren och skolledningen har samma sätt att se på arbetslagets uppgifter (se figur nedan). När rubrikerna för arbetslagets uppdrag har formulerats ska den dialogen handla om att skapa en tydlig bild av (1) vad varje punkt/uppgift innebär samt (2) hur genomförandet ska gå till. 101 Rektors/förskolechefens tolkning Arbetslags- ledarens tolkning Arbetslagets tolkning Ex. Kvalitetsarbete Ex. Elevvård Osv... Arbets- och utvecklingsorganisation Hur arbetslagets uppdrag formuleras hänger ihop med hur man ser på skolans eller förskolans utvecklingsfrågor. Det är ett välkänt fenomen i alla organisationer att frågor kring verksamhetens utveckling får stryka på foten – att man helt enkelt inte hinner med dem på grund av allt akut som måste lösas. Alla i skolans värld känner nog igen sig i situationen att vara på ett möte där den pedago


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above