Page 18

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

VAD ÄR ARBETSLAGET PÅ DIN SKOLA I DAG? Ett första steg för att klara ut vilket uppdrag arbetslaget ska ha är att tydliggöra vilka uppgifter arbetslaget har i dag, det vill säga nuläget. Punkterna nedan kan vara ett stöd för att gemensamt tydliggöra det. Arbetslaget på vår skola är en instans för: 1. information, beslut och samarbete i ärenden som rör vårt lag 2. skolledningen att få ut sin information 3. att stödja varandra i vardagsarbetet 4. planering kring frågor som rör arbetet med barnen/eleverna 5. att hantera elevvårdsfrågor och individuella stödåtgärder 6. samarbete kring elevers lärande och personliga utveckling 7. pedagogernas gemensamma lärande (kollegialt lärande) 8. att driva det systematiska kvalitetsarbetet 9. vårt lags del i skolutvecklingen för hela vår förskola/skola 10. att hantera medarbetar-/personalärenden 11. att sköta arbetslagets ekonomiärenden. När arbetslagets uppdrag ska klargöras är det viktigt att alla är delaktiga, 100 från skolledning till arbetslagets medlemmar. Några kontrollfrågor i detta arbete kan vara: 1. Finns arbetslagets uppdrag nerskrivet i ett dokument? 2. Står rektor/förskolechef bakom det? 3. Är det känt och väl förankrat i arbetslaget? 4. Gäller samma uppdrag för skolans eller förskolans övriga arbetslag? 5. Gäller samma uppdrag på fler enheter eller till och med för hela kommunens arbetslag? Bäst förutsättningar för att skapa hög kvalitet i arbetslagens arbete är om uppdraget är tydligt nerskrivet och är väl förankrat hos alla. Oftast har arbetslagen på en enhet samma uppdrag. Det händer också


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above