Page 15

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

ken typ av förändring som önskas, och ju mer beslutsam man är att genomföra förändringen, desto större är chansen att lyckas. Därför är det bra om den här visionen är så tydlig och levande som möjligt. Det är viktigt att visionen formuleras i positiva termer och inte genom att säga vad man vill ska upphöra: »Vi ska skapa en verksamhet där hela personalen engagerar sig för barnen i alla de olika situationer som kan uppstå under en arbetsdag.« Det är en positivt formulerad vision och som sådan har den mycket starkare dragkraft än en formulering om något som man vill ska upphöra: »Hos oss får det inte finnas enskilda personer eller grupper av medarbetare som tycker att deras egna arbetsuppgifter är viktigare än att bry sig om barnen.« Det är inte ovanligt att bakgrunden till ett förändringsarbete är att det finns ett problem av något slag, kanske till och med en hel lista. Även när det är så, går det att omformulera problemet till en positiv vision och till positiva mål. Problem och lösningar kan ju ses som två sidor av samma mynt: När man ser ett problem önskar man förändra detta tillstånd och för att åstadkomma det behöver man formulera en idé om hur man vill att saker och ting ska fungera i stället. Varje problem kan därför formuleras om så att det ryms i en positiv vision eller blir till ett positivt formulerat mål. En visionsuppgift för en ledningsgrupp kan formuleras som i exemplet som följer här. Den som än så länge arbetar på egen hand kan i stället skriva ned visionen så levande och detaljrikt som möjligt. 51 STEG 1. Formulera en positiv vision av vad förändringsarbetet ska leda till. »Låt oss föreställa oss att vårt förbättringsarbete blir lyckat. Inför julen nästa år har vi ett uppföljningsmöte och vi är då alla ense om att det gått väldigt bra så långt. Hur ser saker och ting ut då, när vi har lyckats genomföra det vi har drömt om tillsammans? « FÖRÄNDRINGSARBETETS PLATTFORM | KAPITEL 3


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above