Page 14

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

grund för att nå framgång. Den förskolechef eller rektor som än så länge planerar på egen hand, kommer efterhand att behöva involvera fler. Styrkan i modellen ligger i att den förstärker motivationen och skapar en vilja att hjälpa och gemensamt stödja alla som är med i processen. 50 Om modellen används i en ledningsgrupp kan den sedan återanvändas av arbetslagsledare eller motsvarande för att få igång förändringsprocesser ute i verksamheten. De olika stegen bör då ledas av någon som själv har varit med och arbetat igenom dem. MOTIVATIONENS FEM FAKTORER Furman och Ahola lyfter fram fem faktorer som är avgörande för motivationen i ett förändringsarbete: 1. Du ska känna att målet är ditt eget. 2. Målet ska vara viktigt för dig, så att du är beredd att anstränga dig för att uppnå det. 3. Du ska tro på att du kan uppnå målet med hjälp av de resurser, den kunskap och det stöd du har. 4. Du ska uppleva att du gör framsteg på din väg mot målet. 5. Du ska vara beredd att hantera motgångar på denna väg. Att bygga motivation är centralt i Furmans och Aholas lösningsfokuserade förändringsmodell. Energin som byggs upp hos människor som hittar sin motivation till förändring liknar Furman och Ahola vid att låta en deg jäsa: Finns de rätta betingelserna, och avsätts den tid som behövs, så växer energin av sig själv. Steg 1. Beskriv visionen Förändringsarbetet börjar med att man målar upp en positiv bild av vad man vill uppnå med förändringsarbetet inom en viss tid, till exempel inför nästa verksamhetsår. Ju tydligare man formulerar vil-


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above