Page 13

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

49 3 | Förändringsarbetets plattform Ett bygge i åtta steg Många chefer och ledningsgrupper som vill förändra går för fort fram och låter inte förutsättningarna för verklig förändring mogna i rätt takt. En av hemligheterna bakom framgångsrikt förbättringsarbete är att ge det den tid som krävs. Om man har för bråttom är risken stor att det resulterar i besvikelse och frustration och att bygget förr eller senare rasar. Det gäller alltså att först bygga en solid plattform. Jag presenterar här en modell som visar hur man steg för steg kan bygga en plattform för ett förändringsarbete som ska inbegripa hela eller delar av personalen på en förskola eller skola. Modellen bygger på det lösningsfokuserade förhållningssätt som har formulerats av psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola i boken Att lyckas tillsammans. Det är inte en modell som nödvändigtvis ska kopieras rakt av. Den kan behöva justeras här och där efter de förutsättningar som råder. Exempelvis kan det variera hur många personer som är inbegripna i arbetet med att bygga plattformen. Oavsett om en skolledare till att börja med planerar förändringsarbetet på egen hand eller om en ledningsgrupp, utvecklingsgrupp eller dylikt gemensamt har bestämt sig för att påbörja planeringen av ett förändringsarbete, så passar modellen. De åtta steg som ingår i modellen ska genomföras innan själva förändringsarbetet dras igång. De är ett hjälpmedel för att lägga en god


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above