Page 10

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

ringsarbete som förestår. Ingen kan nämligen genomföra ett förändringsprojekt 30 på egen hand. Och i grund och botten är det bra, för det är mycket mer tillfredsställande att lyckas tillsammans än ensam. Frågor till dig själv För att nå framgång behöver varje ledare göra sina bevekelsegrunder, mål och resurser tydliga för sig själv. Även när ni är flera som leder förändringsarbetet är det viktigt att var och en ställer några frågor till sig själv: Varför ska förbättringsarbetet sättas igång? Vad kan verksamheten vinna? Vad har jag själv att vinna på det? Är jag med min kompetens, energi, uthållighet och andra förutsättningar rustad att gå iland med arbetet? Och är vi tillsammans rustade för det? Kommer vi till exempel att få det stöd vi behöver från vår uppdragsgivare eller vår chef? Om du inte har tydliga och bra svar på dessa frågor bör du göra halt tills du har det. Detsamma gäller om ni är en grupp. Ingen har något att vinna på ett förändringsarbete som kör fast och misslyckas. Motivation, energi och kraft Bland de frågor som behöver ställas finns frågan om din motivation och förmåga att agera målmedvetet och kraftfullt. Det är faktorer som har avgörande betydelse för möjligheterna att lyckas med din insats i utvecklingsarbetet. Din motivation handlar i grund och botten om att du gör något som du tycker är bra, meningsfullt och viktigt. Allmänt gäller att motivationen stärks när man upplever att något som är i ens eget intresse tillgodoses. Det kan handla om både stort och smått; »eget intresse« kan definieras på olika sätt. Med en snäv definition handlar det egna intresset snarast om


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above