Page 7

Det synliga barnet - smakprov

vilken förskola vi vill att det här ska vara och göra en plan för vad vi behöver göra för att nå dit. Det hoppas jag att den här boken ska kunna hjälpa till med. Egentligen borde jag kanske uppmana till att börja med att läsa de sista kapitlen, för det är enklare att välja väg om man vet vart man ska. Men samtidigt är det så att pedagogiskt arbete alltid börjar med en tanke; en föreställning om vad utbildning handlar om och hur den ska gå till. När vi enas i en gemensam tanke om vad just vår förskola ska vara för en plats, kan vi också ta ställning i frågor som rör hur vi skapar goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. Den här boken genomsyras av mina tankar och de ställningstaganden jag har gjort när det gäller flera saker som har med utbildning att göra – min syn på människor, lärande, kunskap, förskolan, uppdraget och kvalitetsarbete. Allt detta hänger ihop och har tagit form under mina 25 år inom förskolan som barnskötare, förskollärare, pedagogista och lärarutbildare. I boken lyfter jag betydelsen av ledarskap, ställningstaganden och att ha en vision för en förskolas utveckling. Jag beskriver mina teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden; de synsätt som präglar mitt tänkande om förskolan och som påverkar mig när jag iakttar det som sker i förskolan. Boken beskriver också hur kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken, med barnen som utgångspunkt och de nationella målen som vägledande. Med hjälp av ett projektinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation går det att få ihop en helhet av värdegrundsarbete, barns delaktighet, utveckling och lärande och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Du som läsare kommer förmodligen att både känna igen dig och inte känna igen dig, hålla med och inte hålla med. Det är en konst att vara öppen för någon annans perspektiv. Ens tanke blir utmanad när någon inte tänker eller tolkar världen på samma sätt som en själv. Att vara pedagog innebär att leda en lärande verksamhet som bygger på kommunikation mellan människor. Det kräver god självinsikt när det gäller den egna kommunikativa förmågan och viljan att lära. Genom möten får ens tankar möjlighet att vara i rörelse. Det är genom möten man lär. INLEDNING 13


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above