Page 5

Det synliga barnet - smakprov

Inledning Vem bestämmer var barnen ska sitta och äta i er förskola och varför? Frågan ställdes till tre olika arbetslag och syftade till att synliggöra hur olika det kan se ut i sättet att tänka kring och bedriva förskola. ”Vi pedagoger bestämmer platser för barnen. De har samma platser varje dag. De blir tryggare när de slipper leta och välja. Dessutom blir ingen bortvald. Man minns själv hur det var att inte bli vald.” ”Vi har två barn som är dukvärdar hos oss. De bestämmer var barnen ska sitta och äta genom att lägga ut lappar med barnens namn på. Vi byter dukvärdar varje dag. Det är ett sätt att ge dem inflytande. Dessutom lär sig barnen bokstäver och att känna igen sitt namn genom att behöva leta efter sin lapp.” ”Vi sitter i de grupper som arbetat tillsammans på förmiddagen, före lunch. Det kan bli olika, men då får barnen möjlighet att fortsätta i de processer de hållit på med under förmiddagen. Lunchen blir inget avbrott utan mer som en fortsättning på det som pågår, som ett sätt att reflektera över vad man hållit på med innan. Ibland ryms två grupper vid samma bord. Barnen är ofta nyfikna på vad de andra hållit på med och berättar för varandra. Ibland händer det att pedagogen dokumenterar det som sägs vid lunchen, eftersom det kan ge oss uppslag och idéer till projekten, utifrån vad barnen berättar för varandra.” INLEDNING 11


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above