Page 3

Det synliga barnet - smakprov

Innehåll Förord 7 Inledning 11 1. Alla är vi människor 15 2. Lyssnande lärande ledarskap 29 3. Att ge röst åt alla barn 37 4. Att ge barn utrymme 49 5. Barn som skapare av kunskap 71 6. Att göra ställningstaganden 85 7. Pedagogisk dokumentation 93 8. Meningsskapande kvalitetsarbete 121 9. Mål, måluppfyllelse och resultat 131 10. Projektinriktat arbetssätt 147 11. Analys och utvärdering 169 Epilog – att bli tydlig i konturerna 189 INNEHÅLL 5


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above