Page 16

Det synliga barnet - smakprov

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.” I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland. Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läro- planen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet. ISBN 978-91-8814-908-4 Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har också bloggen Mötesplats för lärande. Foto: Robert Blombäck


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above