Page 15

Det synliga barnet - smakprov

kan arbeta vidare nästa dag. Pedagogerna lägger fram sina förslag på erbjudanden, men bjuder in barnen att vara med och påverka dem. Det ger en veckostruktur, men utrymme att följa och följa upp barnens processer så att man kan utveckla verksamhetens erbjudanden utifrån barnen. Det ger dem också möjlighet att involveras i och förberedas för det som sker. De blir inte bara utövare av verksamheten utan också utformare, meddesigners, med reellt inflytande. DAGS-/VECKOORGANISATION MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 9.00–9.15 Husmöte. 9.30–10.30 Reflektion/planering (dokumenteras). Tillsammanstid för barnen i hela huset. 11.30 Lunch. 13.30–14.30 Reflektion/planering (dokumenteras). Tillsammanstid för barnen i hela huset 9.30–10.30 Reflektion/planering (dokumenteras). Tillsammanstid för barnen i hela huset. 13.30–14.30 Reflektion/planering (dokumenteras). Tillsammanstid för barnen i hela huset. Morgonmöte med barnen. (Reflektion över vad man gjorde dagen innan. Gå igenom vilka erbjudanden som ska finnas i dag och hur man ska fördela sig.) Fördjupning utifrån dagens erbjudanden, i mindre grupper (dokumenteras). Verksamheten fortsätter i mindre strukturerad form, ute eller inne. Material från förmiddagens arbete finns framme, så att barnen kan återbesöka eller göra nya upptäckter tillsammans (dokumenteras om möjligt). ATT GE BARN UTRYMME 55


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above