Page 14

Det synliga barnet - smakprov

därefter. Vet barn att det finns tid och möjlighet att fördjupa sig i något ökar det sannolikheten att de också kommer att fördjupa sig. Vet barn att de snart kommer att bli avbrutna blir deras engagemang inte lika djupt (Andréasson & Allard, 2015). Barn vänjer sig fort vid att det inte är någon idé att börja med eller stanna upp inför något, eftersom man snart ändå blir avbruten. Min erfarenhet är att det även går att vänja dem vid det omvända. Det är inte så att barn i vissa verksamheter har bättre koncentrationsförmåga, det handlar snarare om att de befinner sig i en verksamhet där de ges förutsättningar att kunna hålla kvar sin uppmärksamhet på det som är meningsskapande för dem. Barn som uppvisar koncentrationssvårigheter befinner sig i en verksamhet med lite att koncentrera sig på, konstaterar pedagogikforskaren Elisabeth Nordin-Hultman (2004). Forskarna Tomas Saar och Annica Löfdahl skriver i Förskollärarens metod och vetenskapsteori (2014) att ”förskolan på olika sätt genom aktiviteter, organisation, föremål och tal bidrar till att forma barn i en viss riktning” (sid 25). Det kan vara tiden som används på ett sätt som inte stödjer barn i att hålla fast vid sitt utforskande och sina frågeställningar. Lyfter man ut barns lekar och aktiviteter utanför förskolan brukar det kunna vara precis tvärtom. Barn kan ofta hålla samma lek och utforskande vid liv i flera veckor, om de tillåts att göra det. Vi behöver utmana påståenden som att ”barn tröttnar”, ”barn är så ombytliga”, ”barn vill inte hålla på med samma sak en hel dag eller hel vecka” så att det inte blir sanningar som vi försöker konservera och kategorisera barnen i. Att hålla teman och projekt vid liv och återkomma till dem under hela veckan handlar inte om att hålla på med samma sak hela tiden, utan om att ge ett meningsfullt sammanhang åt processer som får utrymme att ta sig olika vägar. Att börja se över tidsorganisationen brukar vara en av huvudnycklarna till att förändra både sitt sätt att arbeta men också sina möjligheter att kunna få syn på barnens lärprocesser. Ett alltmer vanligt förekommande och framgångsrikt sätt att organisera veckan för att stödja såväl barns som pedagogers lärprocesser, har visat sig vara att samla de vuxnas olika grupper och möten till måndagar respektive fredagar. Tisdagar, onsdagar och torsdagar är tid för fördjupat arbete och reflektion tillsammans med barnen. Dessa dagar inleds med fördel med morgonmöten där man går igenom dagen tillsammans med barnen och avslutas på en del ställen med reflektionsmöten över vad man har gjort för att få idéer om hur man 54 ATT GE BARN UTRYMME


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above