Page 13

Det synliga barnet - smakprov

• Delar vi upp dagen i kategoriserade arbetspass och ämnen eller har vi en organisation som stödjer barnens meningsskapande processer och därmed främjar och skapar goda förutsättningar för lärande? • Hur organiserar vi dagen och miljöerna så att det barnet gjorde på förmiddagen kan förbindas med det barnet gör på eftermiddagen? • Hur organiserar vi veckan så att det barnet gjorde i går förbinds med det barnet gör i dag och så att det barnet gör i dag kan ligga till grund för det barnet gör i morgon? När ett arbetslag vill ha hjälp med att dokumentera lärprocesser brukar jag börja med att se över deras veckoorganisation. Är den redan fylld av fasta och förutbestämda aktiviteter och arbetspass kan det vara svårt att hålla kvar nyfikenheten för vissa undersökningsprocesser – och ännu svårare att dokumentera dem. Det är svårt att få syn på förändrat kunnande hos barn över tid när verksamheten är organiserad så att den hela tiden orsakar avbrott i processer. Exemplet maskar Tre barn som var nyfikna på hur maskar rörde sig ville testa att leka att de var maskar samtidigt som en film de filmat, med maskar som rörde sig, projicerades på väggen. Just den här förmiddagen gick inte det eftersom pedagogerna planerat att de skulle måla. En lösning hade kunnat vara att föreslå att de kunde testa att måla hur maskar rörde sig. När lek, rörelse och dans egentligen är det språk som är mest intressant och meningsskapande för barnen just då, kan schemalagd målning bli ett hinder för vissa barn och avbryta ett undersökande som annars kunnat hålla i sig – även om avsikten med målningen är god. Att ta ansvar är att våga vara öppen för barnens förslag med de nationella målen som vägledande men inte styrande. Inom en läroplansorienterad verksamhet ingår att vara lyhörd och flexibel för barns egna idéer och initiativ, så länge de ligger inom ramen för läroplanen. Har man en veckoorganisation som tvingar barnen att hoppa från det ena till det andra, utan att det finns ett samband eller något som går som en röd tråd genom de olika aktiviteterna, riskerar man att utfallet blir ATT GE BARN UTRYMME 53


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above