Page 11

Det synliga barnet - smakprov

betydelse för olika människor eftersom det bygger på personliga preferenser. Därför blir vårt lyssnande efter hur barn förstår platsen vi erbjuder – och vad de gör den till – av stor vikt för att vi ska kunna utveckla den och därmed påverka det som fortsättningsvis sker på platsen. Det behöver finnas en ständigt pågående dynamik i mötet mellan barnen och det vi erbjuder. Forskningsfältet barndomsgeografi4 har bidragit till mina tankar om förskolan som plats för barns lärande och relationen mellan förskolan och lärandet. ”Sociala institutioner för barn präglas av ett tidsperspektiv med sikte på framtid, utveckling, lärande och mål”, skriver universitetslektor Jutta Balldin i antologin Från storslagna visioner till professionell bedömning (2010, sid 140), men borde i större utsträckning ”erbjuda barn egna utrymmen och som bejakar deras preferenser och handlingar här och nu. Barndomen är en viktig och betydelsefull del av livet som helhet. Barnen är inte vår framtid, de är vårt nu.” Organisation som ger utrymme I ett av de arbetslag jag samarbetat med uppstod en diskussion om skillnaden mellan att säga ”ja” respektive ”nej” till barn. Utgångspunkten var att man av gammal vana alltid sa ”nej” när barnen ville starta en aktivitet precis före lunch. Argumentet var att det inte var någon idé att börja med något som ändå skulle avbrytas inom några minuter. Påföljden blev att efter lunchen hade man cirka 20 barn som alla skulle hitta något att sätta i gång med samtidigt. Det i sin tur skapade en av pedagogerna upplevd rörighet som gjorde att man såg ett behov av att ”lugna ner” gruppen. Behovet av en ”lugn stund” på tidsschemat blev sålunda självuppfyllande. Det här arbetslaget hade börjat reflektera över hur de kunde stödja barns egna initiativ och ansvarstagande för att hålla kvar fokus i sina egeninitierade processer, genom såväl tidsorganisation som förhållningssätt. Avbrottet för lunch var en faktor som bidrog till att kapa av processerna, men lunchtiden gick inte att ändra på. Däremot beslutade man sig för att pröva att förändra sitt förhållningssätt. Forskningsfrågan blev: Vad händer om vi säger ”ja” i stället för ”nej” till att starta aktiviteter pre4 Barndomsgeografi utgör en forskningsinriktning som avser att problematisera barns vardagsliv i relation till de platser där barn befinner sig. ATT GE BARN UTRYMME 51


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above