Page 9

smakprov_befria

Utgångspunkten S kolan i Sverige är ett politiskt projekt. Det handlar inte om vetenskap, hur gärna man än försöker påstå att allt ska bygga på vetenskaplig grund. Det handlar absolut inte om lärande, eftersom skolans form och metodik i princip bryter mot en stor del av den kända kunskapen om hur lärandet går till. I denna bok påstår jag att undervisningsmetodik är politik eftersom sättet man organiserar lärandet och undervisning påverkar människors värderingar, vanor och vardagsagerande. Det är först när vi bättre kan förstå sambandet mellan politik och pedagogik som vi kan ge skolan en chans att framgångsrikt gagna såväl barnens som samhällets utveckling. Allt börjar med en definition av skolans syfte. Varför har vi skolor? Vad fyller de för funktion? Vad vill vi att de ska fylla för funktion? Först när vi kan svara på vad vi vill med skolan finns en rimlig chans att gå framåt. När vi önskar att skolan ska visa upp bättre ”resultat” är det viktigt att definiera vad vi menar med ”resultat”? Ökade kun- skaper då? Ja, vad menar vi med ”kunskap” och hur ska man bevisa att man har tillägnat sig kunskaper? Ja, vi kan gå runt i cirklar med dessa övergripande och viktiga frågor. Vi ska ställa svåra frågor i den här boken, men förhoppningsvis inte gå runt i cirklar. Det finns faktiskt en annan väg för skolan att vandra än den alltför ofta vilsna väg som vi för närvarande följer. 11


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above