Page 8

smakprov_befria

Det jag hävdar är att val av metod i skolan är ett politiskt ställningstagande. Hur läraren undervisar påverkar elevernas framtid ur mer än bara ett kunskapsperspektiv. Målet för skolpolitiken bör vara att frigöra och vidareutveckla pedagogernas kompetens och artisteri. Det här är inte en vetenskaplig redogörelse i vanlig bemärkelse och baseras inte på empiriska undersökningar eller litteratur- analyser. Jag har dock en forskarutbildning och förstår forskning- ens villkor, arbetssätt och terminologi. Bokens innehåll bygger i huvudsak på 45 års observationer av den svenska skolan, obser- vationer som inkluderar hundratals lektionsbesök. Boken kan med fördel läsas som en essä, med en hel del tyckanden som läsaren får ta ställning till. Det finns förstås en röd tråd, även om den ibland kanske upplevs som lite rörig. Någon kan anse att framställningen också innehåller inkonsekvenser och motsägelser. Men håll ut och följ argumentationen så klarnar mina resonemang. Min avsikt är att påpeka skolans och undervisningens betydelse i ett politiskt sammanhang – hur vi formar våra medborgare och därmed vårt framtida samhälle. Min högsta önskan är att boken ska bidra till en konstruktiv debatt och ett nytänkande om skolans syfte och verksamhet. Lärarens uppdrag och dess betydelse står därmed i fokus. Det är viktigt att påpeka att jag ifrågasätter systemet och besluten som handlar om hur vi förbereder lärare för utövandet av yrket. Däremot ifrågasätter jag inte enskilda pedagoger eller skolledare, som ofta på ett beundransvärt sätt varje dag anstränger sig för att lyfta eleverna till nya höjder. Min andemening är alltså att alla som arbetar i systemet behöver fundera grundligt på syftet med de uppdrag som de åtagit sig att utföra och utveckla, samt hur de kan agera för att syftet ska uppnås. Ett centralt inslag i mitt budskap är att visa att politiker som skapar ramar och villkor för skolutveckling bör befria, snarare än att i detalj kontrollera pedagogernas artisteri. John Steinberg, Sigtuna våren 2017 10


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above