Page 7

smakprov_befria

En personlig inledning Vilken roll ska skolan ha i vårt moderna samhälle? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Vilken roll ska politiken spela i skolans metodval och upplägg? Vad är det grundläggande syftet med skolan? Först när vi löst dessa identitetsfrågor kan vi befria lärarna så att de ges möjlighet att sköta sina fundamentala uppdrag. Detta är inte en bok om skolpolitik i vanlig bemärkelse. Jag kommer inte att berätta ingående om skolans historia ur ett politiskt perspektiv eller om de olika partiernas skolpolitik. Inte heller avser jag att analysera skollagsförändringar eller styrdokumentens utveckling. Jag är allmändidaktiker och därför mycket intresserad av vad som händer i mötet mellan pedagog och elever i en undervisningssituation med 25–30 elever. Detta fascinerar mig, och jag har skrivit flera böcker om ledarskap i klassrummet och lärarskicklighet. Mitt fokus i denna bok riktas mot förutsättningarna för undervisningskvalitet. Kvalitet och resultat i skolan och undervisningen är intimt sammanlänkande med politiska beslut. Förutom att jag har arbetat flera år som universitetslektor i pedagogik har jag under tre år varit verksam som rektor, och under en mandatperiod även suttit som fullmäktige- och nämndledamot i en kommun. Jag tror mig ha det grepp om helheten som krävs för att kunna visa vad som behöver åtgärdas för att förbättra våra skolor. 9


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above