Page 5

smakprov_befria

Är val av metod så viktigt? 49 Vad är förmedlingspedagogik? 49 Vad är motivationspedagogik? 53 Är processpedagogiken lösningen? 58 Vad kan vi inte längre kontrollera? 64 Vad är 50–50-modellen? 68 Vad ska man kontrollera? 70 Har vi en statisk eller dynamisk kunskapssyn? 72 Vad innebär ”metakognition”? 75 Är processpedagogik bara ett fint ord för flumpedagogik? 77 Framtiden 83 Vad är politikens uppdrag? 84 Ska politiken också stå för trygghet? 86 Ska gruppen verkligen vara viktigare än individen? 89 Hur kan politiken underlätta professionsutveckling? 92 Hjälper alla dessa projekt? 95 Vilka är de olika rollerna och vem ska göra vad? 98 Har individualiseringen gått för långt? 104 Hur utformar vi skolor för vår nya tid? 109 Kommer ny teknik att hjälpa oss? 117 Sammanfattning 119 Disciplinerade samtal 122 Litteratur 125 Om John Steinberg 127


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above