Page 4

smakprov_befria

Innehåll En personlig inledning 9 Utgångspunkten 11 Hur vet vi att vi har en bra skola? 12 Vad är skolans syfte? 12 Vad är skolans funktion? 13 Förbättringspotential 15 Varför detta fokus på skolan? 16 Varför har inte alla skolreformer hjälpt? 17 Varför gnälls det så mycket på skolan? 18 Är vetenskapen lösningen? 19 Hur styrs våra myndigheter och organisationer? 21 Är den svenska skolan så annorlunda? 24 Är krisen verkligen så stor som många tycks tro? 25 Ska vi inte ha skolor som liknar andra skolor i världen? 27 Är hemligheten balansen mellan det rationella och emotionella? 28 Var kommer kontrollmodellerna ifrån? 30 Undervisningen 33 Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan? 34 Vad är lärarens uppdrag? 36 .DQPDNURïPHVRïPLNURPRGHOOHQJHHQEUDYlJOHGQLQJ" *lOOHUPDNURïPLNURPRGHOOHQXQGHUYLVQLQJHQRFNVn" 9DGVlJHUPDNURïPHVRïPLNURPRGHOOHQRPVNROXWYHFNOLQJ" .DQPDQDQYlQGDPDNURïPHVRïPLNURPRGHOOHQLSROLWLNHQ" )LQQVGHWIOHUHHPSHOSnWlQNDQGHPDNURïPLNUR"


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above