Page 2

smakprov_befria

Kopieringsförbud Förlaget påminner om att detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal och den mycket begränsade rätten att kopiera för privat bruk. Lärarförlaget Box 12026 102 21 Stockholm www.lararforlaget.se info@lararforlaget.se © 2017 Lärarförlaget och John Steinberg Redaktör: Rolf Ekelund Grafisk form: Maria Hamqvist Layout: Elo Wennström Omslag: Thomas Fröhling Tryck: ScandBook, Falun 2017 ISBN: 978-91-8814-922-0


smakprov_befria
To see the actual publication please follow the link above